הרצאות מקצועיות

Phonological versus Motor Planning Processes in Children with Inconsistent Speech Errors

שם המרצה: Susan Rvachew, Ph.D
תוכן ההרצאה:

Inconsistent speech errors might indicate and underlying problem with phonological planning or motor planning or both. A detailed assessment including the Syllable Repetition Task and a careful examination of the type of errors made during within word repetition tasks can help to uncover the underlying difficulty in these cases. In this webinar the appropriate assessment procedures will be discussed with case studies. The different treatment procedures that should be used to target phonological or motor planning in children who are producing connected speech will be discussed

מידע על המרצים:
Susan Rvachew, Ph.D., S-LP(C), ASHA Fellow Associate Dean and Director School of Communication Sciences and Disorders Faculty of Medicine and Health Sciences
עלויות: מחיר לחבר אגודה: 120 ש"ח למי שאינו חבר: 230 ש"ח

230.00

עוד הרצאות מקצועיות

רכישת מפגש בודד - קורס יסודות בשיקום הפרעות נרכשות בשפה ותקשורת
פברואר 15, 2024

מחיר לחבר אגודה: 100 ש"ח למי שאינו חבר: 200 ש"ח

צעדים ראשונים בשוק העבודה
פברואר 15, 2024
מרצים:
מוריה הלמן

צפיה בחינם

קורס יסודות בשיקום הפרעות נרכשות בשפה ותקשורת – מרץ-יוני 2024
פברואר 15, 2024

מחיר לחבר אגודה: 100 ש"ח למי שאינו חבר: 200 ש"ח

יוצאים לדרך חדשה - היכרות עם שוק העבודה
פברואר 15, 2024
מרצים:
עדנה אתרוג

צפיה בחינם