רכישת מפגש בודד – קורס יסודות בשיקום הפרעות נרכשות בשפה ותקשורת

ניתן לרכוש עד 4 מפגשים בודדים.

לאחר הרכישה יש לשלוח מייל למשרד עם פירוט התאריכים המבוקשים.

[email protected]

מחיר לחבר: 250 ש"ח
למי שאינו חבר: 390 ש"ח

השתלמות זו הסתיימה ואינה זמינה עוד לרכישה

מידע על המרצים:

בת אל אהרוני כ"ץ

הערות:

לקראת המפגש ישלח מייל עם קישור ההצטרפות לזום (במקרה של מפגש מקוון).