במסגרת מכרז לאספקת מכשירי שמיעה, שיגרה האגודה מכתב למנהלי המכרז, ובו התייחסות לדרישה שאינה עומדת בהוראות החוק

29 בינואר 2023

במסגרת מכרז לאספקת מכשירי שמיעה, כולל שירות ואחזקה, התאמת מכשירי שמיעה ובדיקות שמיעה למבוטחי לאומית שרותי בריאות, שיגרה האגודה מכתב למנהלי המכרז, ובו התייחסות לדרישה שאינה עומדת בהוראות החוק, בסעיפי מכרז, ובקשה לשנות את התנאי בהתאם.

דרישת הקופה במכרז, כללה קביעת מכסות לקטגוריות מכש”שים שונים, וזאת בניגוד לחוק. האגודה הדגישה בפנייתה, שהן חוזר מנהל  רפואה 8/2021 והן פסיקה בבית המשפט העליון במסגרת עע”מ 4269/1 בה האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת שימשה כידיד בית המשפט, נקבע כי אין מקום להתערבות בשיקולים המקצועיים של הקל”ת, בתהליך התאמת מכש”ש.

בפסק הדין שניתן על ידי שופטי בית המשפט העליון נקבע כי: “בהתאם לאמור, להלן הנוסח שיוסף לתנאי המכרז: “על קלינאי התקשורת לראות לנגד עיניהם אך את חובתם המקצועית והאתית ולהתאים מכשיר שמיעה בהתאם לרצונות ולצרכים של האדם”.