מכתבים ועמדת האגודה

לעיון בניירות העמדה המקצועיים אנא עברו אל עמוד ניירות העמדה

שימוש במכשיר "הצעקה" בידי משטרת ישראל

פתיחת מסלולי תעודה מקוצרים במקצועות הבריאות

 • התנגדות האגודה לפתיחת מסלולי לימודי תעודה ולימודים מקוצרים בסמינרים, במקצועות הבריאות (נייר עמדה משותף עם החברה הישראלית לריפוי בעיסוק) | ינואר 2023

  האגודה הכריזה על מאבק מקצועות הבריאות נגד חוק הפקרת הגוף והנפש.

הדרכה

 • עמדת האגודה – מיהו מדריך מוסמך – צפייה במסמך
 • עמדת האגודה –  מתווה הסדרת שעות העבודה של קל”ת במשרד החינוך | 2017 – צפייה במסמך
 • עמדת האגודה לגבי שאלות עקרוניות העולות בקשר להדרכה במימד הוירטואלי – במסגרת בקשה להכרה במקצוע של אדם שלמד מחוץ לגבולות ישראל – צפייה במסמך
 • פניית האגודה לאגף לחינוך מיוחד במשה”ח בעניין העסקת בוגרות ללא רשיון,  דצמבר 2021, ינואר 2022

פתיחת חוגים/ מסלולי לימוד נוספים / מחסור באנשי מקצוע

 • עמדת האגודה לגבי פתיחת חוגים נוספים בתחום הפרעות בתקשורת | 2016 – צפייה במסמך
 • עמדת האגודה בנושא הצעת חוק פינדרוס (יהדות התורה) לאפשר לבוגרות מוסדות להכשרת מורים לקבל הכשרה לא אקדמית במקצועות הבריאות ולהשתלב בעבודה בקהילה | יולי 2020. – צפייה במסמך
 • עמדת האגודה לגבי הטענה  למחסור בקלינאיות תקשורת כפי שעולה במכתבה של עו”ד ולרי זילכה בשם פורום ארגוני ההורים לילדים עם מוגבלות  |  אפריל 2021 – צפייה במסמך
 • מכתב תגובת האגודה לדו”ח פערי השכר במקצועות הבריאות בשירות הציבורי, של משרד רוה”מ. (בשיתוף עם החברה הישראלית לריפוי בעיסוק) מרץ 2022. – צפייה במסמך

מכשירי שמיעה ועזרי שמיעה לתינוקות, לילדים ולנוער

 • מענה לחוזר מינהל הרפואה 5/2016 בנושא: “התאמה, המלצה ואספקה של מכשירי שמיעה ועזרי שמיעה לתינוקות, לילדים ולנוער” – צפייה במסמך

שונות

 • תגובת האגודה לטיוטת חוזר משרד החינוך בנוגע להעסקת סטודנטים להפרעות בתקשורת במשרד החינוך | 2015. – צפייה במסמך
 • מכתבי האגודה למשרדי הבריאות והחינוך בעניין הכרה באבחון קלינאיות תקשורת בוועדות האפיון והזכאות. מאי 2021, אוקטובר 2021.